Vår nya utbildningsplattform finns på Moodle.Ögonutbildning.com 

Info om kurser våren 2018

 

En gemensam ansökan för alla vårens kurser görs mellan den

15 september och 31 oktober 2017

Våren 2018:
(sista anmälningsdag 171031)

● Cornea, Stockholm 29-31 jan
● Uvea, Lund 12-15 mar
● Retina, Linköping  19-23 mar
● Glaukom, Stockholm 17-20 apr
● Praktisk optik, Uppsala 28 maj-1 juni