Torsdag 26 september

12:00-13:00                    Lunch

13:00-13:20                    Välkomna samt anmälan övriga frågor!

13:20-13:40                    Förbättringsarbete/remissbedömning i Halland
Jonas Larsson/Anna Dahlgren

13:40-15:00                    Informationsdriven vård och tillämpad AI
Markus Lingman överläkare, forskare,
utvecklingsstrateg Hallands Sjukhus

15:00-15:30                    Kaffe

15:30-16:15                    NPO och Nagplastik – Anne Odegren & Eva Dafgård

16:15-16:45                    SÖFSten Kjellström

16:45-17:15                    PrioriteringslistanÅke Fridman

18:30                               Drink och Middag

Fredag 27 september

08:30-09:15                    Nysam – Petra Hedlund
SPUR – Inger Westborg

09:15-09:45                    V 4 enkät – Karl-Johan Hellgren

09:45-10:15                    Kaffe

10:15-10:45                    Genomgång av utskickad enkät
Lena Rung och Kristina Johansson

10:45-11:15                    Nya ortoptistutbildningen,
Madeleine Zetterberg och Sara Flodin

11:15-12:00                    Nästa möte, val av vice värdar,
samt inkomna övriga frågor

12:00                               Avslutning och lunch