Vetenskapliga arbeten

Glöm inte att skicka in abstrakts från ditt vetenskapliga arbete och titeln på ditt utvecklingsarbete till Catharina Kuylenstierna för publicering på SÖFs hemsida.

catharina.kuylenstierna@regionstockholm.se