Ögonläkarförenings kurser

Ansökningsperioden för vårens kurser är nu över över.

I början på december kommer respektive kursgivare att skicka intagningsbesked till den sökande samt till respektive chef via email

Lite statistik – Ansökning ST-VT 2019

ST KURSER 2019

 • Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastik-kirurgi och orbitas sjukdomar, Stockholm, 21-25 januari
 • Cornea, Stockholm, 4-6 febuari
 • Retina, Linköping, 4-8 mars
 • Uvea, Lund/Malmö, 18-21 mars
 • Glaukom, Stockholm, 9-12 april
 • Praktisk optik, Uppsala, 20-24 maj


All ansökningar till SÖFs kurser går via denna sida
Ansökningssidan öppnar upp 2 månader före sista ansökningsdatum

Hösten 2019:
Kurser att söka från och med 190201
Sista anmälningsdag 190430

 • Diabetes och ögonkomplikationer, Örebro, 21-25 okt
 • Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastik-kirurgi och orbitas sjukdomar, Stockholm, 11-15 nov
 • Lins och refraktiv kirurgi, Stockholm, 18-21 nov
 • Barnoftalmologi och skelning, Uppsala, 25-29 nov
 • Neurooftalmologi, (ort och datum ej klart)


ST KURSER 2018

 • Neurooftalmologi, Lund/Malmö 17-21 sep
 • Barnoftalmologi och skelning, Lund/Malmö 15-19 okt
 • Diabetes och ögonkomplikationer, Lund/Malmö 22-26 okt
 • Ögononkologi, rekonstruktiv ögonplastik-kirurgi och orbitas sjukdomar, Stockholm 5-9 nov
 • Lins och refraktiv kirurgi, Stockholm 19-22 nov

 Allt kursmaterial finns på moodle.ögonutbildning.com